เด่นโซเชียล

ผ่าลึก 6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอน เฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,286.58 ไร่

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่าลึก 6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอน เฉือนป่า "อุทยานแห่งชาติทับลาน" 265,286.58 ไร่ หลังชาวเน็ตผุด #saveทับลาน รณรงค์ลงชื่อค้านเฉือนป่า

จากกระแส #saveทับลาน กระฉ่อนโซเชียล มีการร่วมรณรงค์ลงชื่อคัดค้านการเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 265,000 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)

 

 

ซึ่งหากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตใหม่นี้ จะมีผลทำให้อุทยานแห่งชาติทับลาน มีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ 265,286.58 ไร่

อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ล่าสุด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เปิด 6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 265,000 ไร่ ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง รุนแรงแค่ไหน?

ผ่าลึก 6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอน เฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,286.58 ไร่

 

1. หากใช้เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 ตามมติ ครม. เป็นแนวเขตทับลาน อช.ทับลาน จะเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า 164,960 ไร่ ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ

 

2. กระทบต่อรูปคดีที่กล่าวโทษดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 และอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นนายทุน/ผู้ครอบครองรายใหม่ 470 ราย และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์ 23 ราย เนื้อที่กว่า 11,083-3-20 ไร่

 

3. เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน ให้มีการเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนมือเพื่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศเพิ่มมากขึ้น

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

4. ลดคุณค่าความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่าแห่งนี้เป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบ และเป็นพื้นที่ความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

 

5. เปิดโอกาสให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขุด ถม อัด ตัดไม้ ทำลายสภาพพืชพรรณบริเวณนั้น ผิวดินขาดสิ่งปกคลุมในการรักษาความชุ่มชื้น และช่วยดูดซึมน้ำ จนส่งผลต่อการระบายน้ำตามธรรมชาติ และอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ในบริเวณพื้นที่ราบทางตอนล่าง ตอนช่วงฤดูฝน

 

6. แหล่งที่อยู่อาศัย หากิน หรือเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า เนื่องจากกิจกรรมมนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าตามแนวเขตเกินความสามารถในการควบคุมในพื้นที่

 

ข่าวยอดนิยม