เด่นโซเชียล

'ประชาธิปัตย์' ฟันอดีตผู้สมัคร สส. หญิง มีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระผิดข้อบังคับ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผยผลสอบออกแล้ว 'ประชาธิปัตย์' ฟัน อดีตผู้สมัคร สส. หญิง มีสัมพันธ์ชู้สาวกับ 'พระ' ผิดข้อบังคับ เผยเจ้าตัวลาออกแล้ว

13 เม.ย.2567 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค "ประชาธิปัตย์" ได้กล่าวถึงผลการสอบข้อเท็จจริง ตามที่ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค "ประชาธิปัตย์" ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่ 11/2567  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชน รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากได้รายงานข่าว

 

 

กรณี มีสมาชิกพรรค ซึ่งเป็น "อดีตผู้สมัครสส.หญิง" มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระภิกษุ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง เพราะพรรคในฐานะเป็นสถาบันทางการเมือง ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคต้องอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม และวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัว

 

โดยมีกรรมการสอบสวนประกอบด้วย นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการ นายราเมศ รัตนะเซวง และ นายชริน เลี้ยงกาญจนกุล ได้มีการประชุมสรุปลงความเห็นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว  ทั้งตัวสมาชิกพรรคผู้ถูกตรวจสอบ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนข่าวสารจากการนำเสนอข่าว การให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการมีความเห็นว่า มีมูลความจริง ซึ่งรายละเอียดคณะกรรมการไม่ขอชี้แจงลงลึกไปในรายละเอียด   คณะกรรมการมีความเห็นต่อไปว่า สมาชิกพรรคคนดังกล่าวได้กระทำผิดข้อบังคับพรรค "ประชาธิปัตย์"  ข้อ 18 ประกอบ  ข้อที่ 26  ที่ได้กำหนดให้สมาชิกพรรคมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไม่ปฏิบัติไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่พรรค

 

โดยเฉพาะ มาตรฐานทางจริยธรรมที่ข้อบังคับพรรค ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคที่ต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

 

ในประเด็นต่อมา กรณีการพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคนั้น คณะกรรมการมีความเห็นต่อไปว่า ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ข้อที่ 124 กรณีที่สมาชิกพรรคได้กระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของพรรค ควรลงโทษสมาชิกพรรคโดยให้พ้นจากสมาชิกพรรค ที่กล่าวมาเป็นสรุปสาระสำคัญ ผลการสอบในขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อนำเสนอในการพิจารณาขั้นตอนต่อไปตามข้อบังคับ

 

 

นายราเมศ กล่าวต่อไปว่า ข้อเท็จจริงปรากฏสมาชิกพรรคคนดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรค ซึ่งทราบว่าทางพรรคได้ลงรับเข้าสู่ระบบแล้วในวันนี้ 13 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 9.00 น. โดยประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะได้นำรายละเอียดการสอบสวนทั้งหมด ประกอบใบลาออกจากสมาชิกพรรค รายงานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ