เด่นโซเชียล

แจงสาเหตุสะพานข้าม 'เกาะพยาม' สร้างไม่เสร็จ นักเรียนต้องลุยน้ำไปโรงเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แจงสาเหตุสะพานข้ามคลอง 'เกาะพยาม' สร้างไม่เสร็จ นักเรียน ต้องลุยน้ำ นั่งแพ ไปโรงเรียน ทส.ส่งหนังสือถึงมหาดไทยไม่ขัดข้องสร้างต่อแต่ต้องเสนอเข้า ครม. ก่อน

วันที่ 13 มกราคม 2567 ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอชี้แจงว่า ตามที่ได้มี เพจเฟสบุ๊ค ที่ใช้ชื่อว่า ขยะมระสุมและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้มีการโพสต์ หัวข้อข่าว “วอนนายกเศรษฐา ” สร้างสะพานข้ามคลองที่ "เกาะพยาม" ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กรณีที่นักเรียนต้องเดินลุยน้ำไปเรียน สาเหตุเนื่องจากเจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นั้น

 

แจงสาเหตุสะพานข้าม 'เกาะพยาม' สร้างไม่เสร็จ นักเรียนต้องลุยน้ำไปโรงเรียน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สรุปข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว คือ พื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า "เกาะพยาม" อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2543 และวันที่ 17 ต.ค. 2543 เนื้อที่ประมาณ 3-0-90.70 ไร่ ซึ่งการเข้าใช้ประโยชน์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อน กรม ทช. จึงจะสามารถอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีหนังสือแจ้งตอบไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตามหนังสือ ที่ ทส 0406/2168 ลว. 22 ก.ย.2563 ว่าไม่ขัดข้องในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องนำความเห็นของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเข้า ครม.เพื่อให้มีมติเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ตามโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว แล้วจึงยื่นขออนุญาตต่อกรม ทช. ตามขั้นตอน ต่อไป

 

แจงสาเหตุสะพานข้าม 'เกาะพยาม' สร้างไม่เสร็จ นักเรียนต้องลุยน้ำไปโรงเรียน

 

แจงสาเหตุสะพานข้าม 'เกาะพยาม' สร้างไม่เสร็จ นักเรียนต้องลุยน้ำไปโรงเรียน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ