เด่นโซเชียล

เปิด เงินเดือน "ครู" สูงครึ่งแสน กับคุณสมบัติสุดเริ่ด ชาวเน็ตเห็นแล้วตาลุก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดอัตรา เงินเดือน "ครู" สูงครึ่งแสน สวัสดิการดี แต่ต้องมีคุณสมบัติสุดเริ่ด ชาวเน็ตเห็นตัวเลขแล้วตาลุกวาว อยากกดส่งใบสมัครรัว ๆ

กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์หลังจากที่โรงเรียนแห่งหนึ่งประกาศรับสมัคร "ครู"  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตอึ้งตาแตก น่าจะเป็น เงินเดือน ที่สูงมากเกินว่า โรงเรียน ทั่วไป  ซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาหลายคนคงติดภาพเงินเดือนน้อย "ครู" ที่น้อยนิด แต่ต้องสอนหลายวิชารวม ๆ กัน แถมยังต้องทำหน้าที่อื่น ๆ  ด้วย แต่หลังจากที่  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ครู" ก็ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปตามๆ กันเลยทีเดียว 

โดยรายละเอียดการเปิดรับสมัคร "ครู" ของ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  ได้มีการระบุรายละเอียด คุณสมบัติ หน้าที่ เงินเดือน พร้อมด้วยสวัสดิการเอาไว้ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า วังจันทร์วัลเลย์  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ครู" ของโรงเรียน รายละเอียดดังนี้ "ครู"  วิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

 

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความเชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) หรือกายวิภาคศาสตร์ของพืช (Plant Anatomy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลาและประจำที่จังหวัดระยองได้
 • ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
 •  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • ปริญญาโท 42,500 บาท
 • ปริญญาเอก 55,000 บาท
 • ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์ หรือผลงาน
 • สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี


ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w 

logoline