เด่นโซเชียล

"ผู้ประกันตนมาตรา 33" ลาออก จากงาน ยังมีสิทธิ ประกันสังคม อะไรบ้าง เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบแล้ว "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ลาออก จากงาน ยังมีสิทธิ ประกันสังคม อะไรบ้าง เช็คที่นี่

วันที่ 22 ส.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ที่ลาออก จากงาน ยังมีสิทธิประกันสังคม หรือไม่ และยังมีสิทธิอะไรบ้าง โดยเนื้อหาในโพสต์ระบุว่า
"ผู้ประกันตนมาตรา 33" หากลาออกจากงานแล้ว ยังมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่ ?

ตอบ: ยังมีสิทธิกองทุนประกันสังคม ที่จะคุ้มครอง 4 กรณี ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (มาตรา 38)

 

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

 • มีเงินสมทบ 3เดือน ภายใน 15 เดือน

2. กรณีคลอดบุตร

 • มีเงินสมทบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน

3. กรณีทุพพลภาพ

 • มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

4. กรณีตาย

 • มีเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ มีดังนี้

1. เคยเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 33" และส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

2. "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ไม่สามารถยกเลิกสิทธิความคุ้มครองก่อนระยะเวลา 6 เดือน 

-ยกเว้น ผู้ประกันตนมีเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์
สามารถไปติดต่อขอหนังสือรับรอง เพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นได้ จากสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

3.สิทธิที่กองทุนประกันสังคมคุ้มครองทั้ง 4 กรณี ดังนี้

- กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย       
- กรณีคลอดบุตร             
- กรณีทุพพลภาพ                
- กรณีตาย

 

 

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก

 

4. ขั้นตอนและเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 
(ผู้ประกันตน สัญชาติไทย)

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 

(ผู้ประกันตนต่างชาติ/คนต่างด้าว)

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้าขาดรายได้ไม่ใช้ใบเสร็จ
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน


สำหรับผู้ประกันตนม.33 ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote    https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ