เด่นโซเชียล

เช็คกฎหมาย "รัดเข็มขัดนิรภัย" นั่งเบาะหลังต้องรัดทุกคน เริ่มใช้ 5 ก.ย. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คกฎหมาย "รัดเข็มขัดนิรภัย" นั่งเบาะหลังต้องคาดทุกคน ดูเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ต้องทำอย่างไร ฝ่าฝืนโดนโทษปรับเท่าไหร่ ก่อนบังคับใช้ 5 ก.ย. 65

ว่าด้วยกฎหมายการ "รัดเข็มขัดนิรภัย" โดยล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ผู้ปกครองจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) ตลอดระยะเวลาที่นั่งโดยสาร เพื่อป้องกันอันตรายจากกรณีประสบอุบัติเหตุ โดยมีใจความสำคัญตามมาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วย "รัดเข็มขัดนิรภัย" ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

2. คนโดยสาร

(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

(ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด
 

อย่างไรก็ตามสำหรับ กฎหมาย ที่ระบุว่าผู้ที่นั่งเบาะหลังต้อง "รัดเข็มขัดนิรภัย" คือ มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น จะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์ เว้นแต่มีเหตุผลด้านสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งได้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 120 วัน นับจากวันที่ปรกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ