เด่นโซเชียล

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้ 10,000 ง่าย ๆ ผ่าน "MyMo"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธนาคารออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อออมสิน" เปิดจอง-ยื่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MyMo วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผ่อนคืนภายใน 2 ปี 6 งวดแรกปลอดกดเงินต้น คลิกดูรายละเอียดที่นี่

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของประชาชนค่อนข้างมาก ดังนั้น ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ให้กับรายย่อย โดยปล่อยกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำผ่านแอปฯ MyMo  เปิดให้ยื่นกู้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ จองสิทธิได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 

ขั้นตอนการจองสิทธิ

 • ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
 • สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo
 • ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที
 • ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับวิธีการจองสิทธิ์หรือขอเสินเชื่อภายทางแอปพลิเคชัน สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

ขั้นตอนการขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 

 • เข้าสู่ระบบ Mymo กด Banner "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19"
 • อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด "สมัครสินเชื่อ" 
 • เข้าสู่เมนู "มาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID-19" วิธีที่ 2 เข้าสู่ระบบ Mymo เลือกเมนู "บัญชี"   
 • กดเมนู "ผลิตภัณฑ์และบริการ" เลือก "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19"

 

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้ 10,000 ง่าย ๆ ผ่าน "MyMo"

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID19 

 • กด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน )
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด  "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา" และกด "ยอมรับ"   
 • กรอกรหัสผ่าน Mymo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้  กด "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP 

 

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้ 10,000 ง่าย ๆ ผ่าน "MyMo"

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้ 10,000 ง่าย ๆ ผ่าน "MyMo"

 • สถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 
 • อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลัเข้มาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ 
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143 
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา(จะต้องทำภายใน 7 วัน )

"ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดเปิดให้กู้ 10,000 ง่าย ๆ ผ่าน "MyMo"  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ