เด่นโซเชียล

เตือน 11 จังหวัดใต้ "พื้นที่เสี่ยง" อุทกภัย 3-6 พ.ย. เช็คเลยที่ไหนบ้าง

เตือน 11 จังหวัดใต้ "พื้นที่เสี่ยง" อุทกภัย 3-6 พ.ย. เช็คเลยที่ไหนบ้าง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เตือน 11 จังหวัดภาคใต้ "พื้นที่เสี่ยง" อุทกภัย 3-6 พ.ย. นี้ เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." แจ้งเตือน 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง "พื้นที่เสี่ยง" เฝ้าระวัง "อุทกภัย" น้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างฯ ในช่วงวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง "กอปภ.ก." ระบุได้รับแจ้งจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ "กอนช." ว่า จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของ "กรมอุตุนิยมวิทยา" และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) พบว่าในช่วงวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2564 มี "พื้นที่เสี่ยง" เฝ้าระวัง "อุทกภัย" น้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างฯ 11 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง โดยแยกเป็น 

 

1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 

2. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง

 

3. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ 

 

  • แม่น้ำตาปี ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 
  • คลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช 
  • ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา ได้แก่ สงขลา
  • แม่น้ำปัตตานี ได้แก่ ยะลา และปัตตานี
  • แม่น้ำโก-ลก ได้แก่ นราธิวาส 

 

 

"กอปภ.ก." จึงได้แจ้งให้ 11 จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น

 

หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด