เด่นโซเชียล

"13 ตุลาคม 2564" รวมจุดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวงรัชกาลที่ 9"

"13 ตุลาคม 2564" หลายพื้นที่ จัดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวงรัชกาลที่ 9" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ตุลาคม นับเป็น วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลายพื้นที่จึงจัด "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ดังนี้

 

\"13 ตุลาคม 2564\" รวมจุดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล \"ในหลวงรัชกาลที่ 9\"
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เอสซีจี

เอสซีจี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทย เปิดรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแบบ Walk In (ติดต่อที่จุดลงทะเบียนภายในศูนย์ฯ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13
ตุลาคม 2564 สำหรับวัคซีนสูตรไขว้เท่านั้น เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 900 คน

 

 • เวลา 08.00-10.00 น. จำนวน 300 คน
 • เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 300 คน
 • เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 300 คน
   

\"13 ตุลาคม 2564\" รวมจุดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล \"ในหลวงรัชกาลที่ 9\"

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

เชิญชวนร่วมกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด**เข็มแรก**ให้แก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"  โดยนำบัตรประชาชนมายื่นได้ที่ อาคารฟอกไต เวลา 08.00-12.00 น.

ผู้ที่ลงทะเบียนพิจิตร พร้อมเลือกฉีดกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และยังไม่ได้รับแจ้งคิวฉีด

ผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอตะพานหิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้ามาลงทะเบียน และรับการฉีดได้ ณ จุดบริการฉีด

 

 

 

\"13 ตุลาคม 2564\" รวมจุดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล \"ในหลวงรัชกาลที่ 9\"

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ

 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ walk in ให้กับผู้รับบริการ (สัญชาติไทย และ ต่างชาติ) ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน จำกัดจำนวน 1,000 คน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีรูปแบบการฉีดเป็นวัคซีนสูตรไขว้

 • เข็มที่ 1 ชิโนแวค 
 • เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า

เอกสารประกอบการบริการ

 • กรณีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน
 • กรณีต่างชาติ : พาสปอร์ต

 

\"13 ตุลาคม 2564\" รวมจุดฉีดวัคซีน ถวายเป็นพระราชกุศล \"ในหลวงรัชกาลที่ 9\"

โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม

เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 1 รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียน และไม่เคยลงทะเบียน ผ่าน รพ./รพสต./อสม/เวปไซด์
หรือ แอปหมอพร้อม  และเกิดก่อน 13 ตุลาคม 2546 ให้มารับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ณ วัดสามง่าม

 • เริ่ม ลงทะเบียน 07.00 น.
 • ปิด ลงทะเบียน 12.00 น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน

(เพื่อความรวดเร็วในการรับวัคซีนขอให้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนด้านหน้า
พร้อมระบุ น้ำหนัก-ส่วนสูง และเบอร์โทรศัพท์)
 

 

 

 

ข่าวยอดนิยม