เด่นโซเชียล

"ปากเกร็ด" เปิดวอล์คอินฉีด "ซิโนฟาร์ม" 18 ก.ย.64 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปากเกร็ดเทศบาลนครปากเกร็ด เปิด walk-in ให้กับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรี วันละ 500 คน เริ่ม 18 กันยายน 64

17 ก.ย.64 เพจ เทศบาลนครปากเกร็ด ระบุว่า เปิด walk-in ให้กับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 เปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สำหรับกลุ่ม 

 

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

 

 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

 

 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)

 

 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

 

 

"ปากเกร็ด" เปิดวอล์คอินฉีด "ซิโนฟาร์ม" 18 ก.ย.64 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ 

 

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

 

หมายเหตุ 

 

บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่จะนำพนักงานเข้าฉีดมากกว่า 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โทร. 08 27028650 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

 •  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

 

 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

 

 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2

 

 • หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3

 

 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4

 

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

https://www.facebook.com/242986379083340/posts/4212812525434019/?d=n

 

โปรดทยอยมารับบริการ ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลฯ จะจัดหาเพิ่มเติมหากประชาชนมีความประสงค์จำนวนมาก

สอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด