เด่นโซเชียล

รู้จัก "วันสากลแห่งการเลิกทาส" ตรงกับวันที่ 2 ธ.ค.ของทุกปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันสากลแห่งการเลิกทาส" หรือภาษาอังกฤษ คือ International Day for the Abolition of Slavery ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ

2 ธันวาคม "วันสากลแห่งการเลิกทาส" หรือภาษาอังกฤษ คือ International Day for the Abolition of Slavery ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เลือกวันนี้เพราะเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1949 เป็นวันที่มีการจัดประชุมการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเวทีระดับโลก ซึ่งจุดประสงค์ของการมีวันแห่งการเลิกทาสสากลเพื่อกำจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การใช้ประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน หรือการนำเด็กไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ขัดแย้งทางอาวุธ เป็นต้น

ปัจจุบันทั่วโลกมีการค้าทาสยุคใหม่ (Modern Slavery) มากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทาสมาอย่างยาวนาน จึงจัดให้มีวันสากลแห่งการเลิกทาสขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น และร่วมมือกันสอดส่องดูแล แก้ปัญหา ขจัดขบวนการสร้างทาสในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไป คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเท่าเทียม และปราบปรามกลุ่มคนที่ใช้อำนาจมืดมาขู่เข็ญหรือเกณฑ์คนไปเป็นทาส แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน

 

 

โดยเฉพาะปัญหาทาสในรูปแบบแรงงานที่ถูกบังคับขู่เข็ญ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ที่ทางองค์การสหประชาชาติคิดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานและควรจัดการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน

 

ทั้งนี้ การค้ามนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัญหาทั่วโลกที่มีผลกระทบเกือบทุกประเทศ ซึ่งตัวเลขประมาณการของ ILO ระบุว่า จำนวนแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานขั้นต่ำรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์มีประมาณ 2.45 ล้านคน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด