เด่นโซเชียล

"วันหยุดเอเปค" 16-18 พ.ย. วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ธนาคาร เปิดหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันหยุดเอเปค" วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน เป็น วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล เช็ค ธนาคาร เปิด หรือ ปิด

"วันหยุดเอเปค" วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันพุธที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ประชุม APEC เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยให้ "ธนาคาร" แห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

"ธนาคาร" แห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน 

 

ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ critical function เน้นการทำงาน work from home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก "ธนาคาร" เห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353 และหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ