เด่นโซเชียล

"ค่าแรงขั้นต่ำ 2565" ขึ้นเมื่อไร จังหวัดไหนได้สูงสุด เช็ครายละเอียดที่นี่

มาสรุปกันอีกรอบ สำหรับ "ค่าแรงขั้นต่ำ 2565" แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร และ จังหวัดไหนได้ค่าแรงสูงสุด รายละเอียดมีดังนี้

จาก กรณี วันที่ 28 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่มติคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน ได้สรุปผลปรับ "ค่าแรงขั้นต่ำ 2565" โดยปรับขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2565 ว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณาและมีมติการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2565 โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 9 อัตรา ได้แก่

 

 • ค่าจ้าง 354 บาท มี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และภูเก็ต
 • ค่าจ้าง 353 บาท มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • ค่าจ้าง 345 บาท มี 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา
 • ค่าจ้าง 343 บาท มี 1 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา
 • ค่าจ้าง 340 บาท มี 14 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี หนองคาย อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด ขอนแก่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี
 • ค่าจ้าง 338 บาท มี 6 จังหวัด คือ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร สมุทรสงคราม จันทบุรี และนครนายก
 • ค่าจ้าง 335 บาท มี 19 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี บึงกาฬ ชัยนาท นครพนม พะเยาสุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย พัทลุง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก อ่างทอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี
 • ค่าจ้าง 332 บาท มี 22 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตรัง ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุทัยธานี ลำปาง ลำพูน ชุมพร มหาสารคาม สิงห์บุรี สตูล แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร ราชบุรี ตาก นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ ระนอง และพิจิตร
 • ค่าจ้าง 328 บาท มี 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี

"ค่าแรงขั้นต่ำ 2565" จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นมากที่สุด เปรียบเทียบจากฐานค่าจ้างอัตราเดิม มี 6 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ปรับขึ้นสูงสุด 22 บาท อัตราใหม่ 353 บาท จากเดิม 331 บาท
 • ส่วนจังหวัดชลุบรี และภูเก็ต ปรับขึ้น 18 บาท อัตราใหม่ปรับสูงสุด 354 บาท จากเดิม 336 บาท
 • ส่วนจังหวัดที่ปรับขึ้นน้อยที่สุด คือจังหวัดน่าน และอุดรธานี ปรับขึ้น 8 บาท อัตราใหม่ 328 บาทจากเดิม 320 บาท 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณา "ค่าแรงขั้นต่ำ 2565" ในครั้งนี้มีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 337 บาท คิดเป็น 5.02 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดบนพื้นฐานของความเสมอภาค เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข และเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ

 

ทั้งนี้ เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 แล้ว คณะกรรมการค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป.

ข่าวที่น่าสนใจ