เด่นโซเชียล

วันแม่ "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ เปิดเข้าฟรี จริงหรือ เช็กด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โลกโซเชียลแห่แชร์ ในวันแม่แห่งขาติ หรือวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้ คนไทยเข้าชม "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ ฟรี

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ เปิดให้คนไทยเข้าฟรี วันที่ 12 ส.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

 

 

ข้อ 16 กำหนดให้มีการยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและการนำยานพาหนะในการเข้าไปใน  "อุทยานแห่งชาติ" วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ และการใช้บริการนำเที่ยว หรือการนำศึกษาธรรมชาติ หรือสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์นันทนาการและกิจกรรมที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดไว้

 

ในข้อ (2) กรณีวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ และวันครอบครัวหรือ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติ

 

 

โดยให้เป็นวันหยุดราชการ อธิบดีอาจออกประกาศให้ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและการนายานพาหนะในการเข้าไปใน "อุทยานแห่งชาติ" วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ สวนรุกขชาติ สำหรับชาวไทยในวันดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ โทร. 0 – 2561 – 0777

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด