เด่นโซเชียล

"โครงการเพิ่มกำลังซื้อ" ให้เงินพิเศษ 400 บาท เช็คกลุ่มไหนได้รับสิทธิบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โครงการเพิ่มกำลังซื้อ" รัฐให้เงินเยียวยาพิเศษนาน 2 เดือน รวม 400 บาท เช็คกลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ กลุ่มไหนไม่เข้าเกณฑ์ ดูด่วน

อัปเดต "โครงการเพิ่มกำลังซื้อ" ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้มีมติอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336 ล้านบาท  และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 วงเงิน 890 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้บัตรสวัสดิการการแห่งรัฐ  และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท/คน ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2565 รวม 400 บาท/คน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  โดยผู้ที่จะได้รับเงินใน "โครงการเพิ่มกำลังซื้อ" ต้องเป็นผู้ที่ 

  • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
  • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพิลเคชั่น เป๋าตัง ได้  
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้)
  • ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

"โครงการเพิ่มกำลังซื้อ" ให้กับผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5  เพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและร้านค้าหรือบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 2 เดือน (1 ก.ย.-31 ต.ค. 65) 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400-500 บาทต่อเดือน  (วงเงินเดิม 200-300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดย-สารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote    https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline