เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" ส.ค. นี้ ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเต็มอัตรา โดนหักกี่บาทเช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ส.ค.นี้ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันคนมาตรา 40 เตรียมจ่ายเงินสมทบเต็มอัตรา โดนหักกี่บาทเช็ครายละเอียดที่นี่

อัปเดตการส่งเงินสมทบ "ประกันสังคม" ล่าสุด โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน  พ.ค. -ก.ค. 65 ครม.มีมติ ช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ในระบบ "ประกันสังคม" ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1%
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40  ลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน  

โดยมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงาน ลดอัตราเงินสมทบ ลงนั้นสิ้นสุดไปแล้วในเดือนก.ค. 65 ดังนั้นเริ่มตั้งแต่ส.ค. 65 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนทุกมาตราจะต้องส่ง เงินสมทบ "ประกันสังคม" ในอัตราเท่าเดิม

โดยอัตราเงินสมทบ "ประกันสังคม" ที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเต็มอัตรามีรายละเอียด ดังนี้  

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบ 750 บาม 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39   ส่งเงินสมทบ 432 บาท 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบ  70,100 และ 300 บาท  

เริ่มส่งเงินสมทบประกันสังคมเต็มอัตราตั้งแต่ ส.ค.นี้เป็นต้นไป 

วิธีการคำนวณอัตราส่งเงินสมทบ "ประกันสังคม"

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ดังนี้  

 • เงินเดือน   8,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 400 บาท  ที่ต้องหักเข้าประกันสังคม 
 • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท ที่ต้องหักเข้าประกันสังคม 


ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  วิธีคำนวณเงินสมทบ 

 • เงินเดือน 4,800 บาท (ฐานเงินที่ใช้คำนวณ) x 9% (เงินหักเข้าประกันสังคม)  =  432 บาท

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน 
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน 
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ