เด่นโซเชียล

นิติศาสตร์ "จุฬาฯ" ให้แต่งชุดเรียบร้อย ชุดไม่เป็นอุปสรรค์ขัดขวางการเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะนิติศาสตร์ "จุฬาฯ" 14 อาจารย์ลงนามอนุญาตให้แต่งชุดเรียบร้อยเข้าเรียน ระบุการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุด บอกนิสิตควรมีเสรีภาพ

นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ "จุฬาฯ" โพสต์เฟซบุ๊ก Ponson Liengboonlertchai พร้อมเอกสารการลงนามของ 14 คณาจารย์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งคณบดี อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรี เลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียน  โดยมีเนื้อหาในเอกสารลงนาม สรุปได้ว่า คณาจารย์ผู้ลงนามเห็นร่วมกันว่า นิสิตควรมีเสรีภาพในการแต่งกาย อันเป็นเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมมนูญ ประกอบกับการไม่แต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ นายพรสันต์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ "จุฬาฯ" ยังระบุ ในเฟซบุ๊ก เพิ่มเติมด้วยว่า  "การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ" หรือไม่อย่างไรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ "เครื่องแบบนิสิต" แต่อย่างใด นิสิตพึงมีเสรีภาพ (ตามรัฐธรรมนูญ) ในการที่จะเลือกแต่งกายเข้าเรียนได้ 

ดังนั้น คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 14 คน (รวมผมอยู่ด้วย) จึงร่วมกันทำบันทึกข้อความอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่บรรยายได้ครับ

อนึ่ง วิชาที่ผมรับผิดชอบบรรยายสำหรับชั้นปริญญาตรีนั้นคือ "วิชากฎหมายปกครอง ตอนที่ 4" นิสิตที่ลงเรียนกับผมสามารถเลือกแต่งกายตามบันทึกนี้ได้เลยครับ

จุฬาฯ

จุฬาฯ

จุฬาฯ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Ponson Liengboonlertchai

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ