เด่นโซเชียล

เช็ควิธียืนยัน "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาทนาน 2 เดือน ดูรายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ควิธียืนยัน "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาท นาน 2 เดือน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ วันยืนยันสิทธิครั้งแรกเมื่อไหร่ ทำไม่ทันระวังโดนตัดสิทธิ ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบวงเงิน 2.12 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1ก.ย.-31 ต.ค. 2565 สำหรับวิธีการรับสิทธิ หรือ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" ทั้งรายเก่าและรายใหม่ มีรายละเอียดในการยืนยันตัวรับสิทธิ และลงทะเบียน ดังนี้  


ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือ ผู้ได้รับสิทธิรายเก่า ทำดังนี้ 

> ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565  จนถึง 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง หรือโครงการอื่นๆ ของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถทำได้ดังนี้ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 โดยจะต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 และต้องใช้สิทธิผ่าน ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น.หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

> หากลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ โดยจะได้รับข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ SMS ตามเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้ แล้วจะต้องเริ่มใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป และผ่านแอปฯ เป๋าตัง  ภายใน 14 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

> การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ  โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ  โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" 

1.ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
2.มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
3.มีบัตรประจำตัวประชาชน
4.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
5.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ 
6.ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การยืนยันตัวตน ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก
ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันKrungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

logoline