เด่นโซเชียล

"กยศ." ลดหย่อนชำระหนี้ ขยายเวลาถึงสิ้นปี 65 ใครเข้าเกณฑ์ เช็คเงื่อนไขที่นี่

"กยศ." ลดหย่อนชำระหนี้ ขยายเวลาจนถึง 31 ธ.ค. 65 ใครบ้างเข้าเกณฑ์ เช็คเงื่อนไขก่อนจ่ายเงินคืน 5 ก.ค. นี้ พร้อมเช็คอัตราดอกเบี้ยที่ลดล่าสุดสำหรับการจ่ายคืนแต่ละแบบที่นี่

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ "กยศ."  ได้มีมาตรการ "กยศ.ลดหย่อนชำระหนี้" ให้แก่ผู้กู้ยืม ซึ่งได้ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

2. ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว

นอกจากนี้ "กยศ" ลดหย่อนการชำระหนี้ เพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ยืม "กยศ."

3. ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้

- ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

 - ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ทีเว็ปไซต์ www.studentloan.or.th (คลิกที่นี่) โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

4. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

5. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

\"กยศ.\" ลดหย่อนชำระหนี้ ขยายเวลาถึงสิ้นปี 65 ใครเข้าเกณฑ์ เช็คเงื่อนไขที่นี่
 

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา มีผู้ที่กู้ยิมเงิน "กยศ." ได้รับสิทธิ ลดหย่อนชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% จำนวน 6.4 แสน มีผู้ได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ย 5% จำนวน  26,001 ราย คิดเป็นส่วนลดเงินต้นกว่า 67 ล้านบาท มีผู้ที่ใช้สิทธิมาตรการลดเบี้ยปรับ 100%  จำนวน 75,022 ราย คิดเป็นส่วนลดเงินเพิ่มกว่า 1,324 ล้านบาท มี่ผู้ใช้สิทธิมาตรการลดเบี้ยปรับ 80% จำนวน 404,095 ราย คิดเป็นส่วนลดเงินเพิ่มกว่า 16 ล้านบาท และมีผู้ที่ได้รับสิทธิลดอัตราเบี้ยปรับเหลือ 05.% จำนวน 1.2 ล้านราย  (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2565-พฤษภาคม 2565)

ข่าวยอดนิยม