เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" จ่าย ค่าคลอดบุตร ให้กับ พ่อ ได้เท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" จ่ายเงินอุดหนุน ค่าคลอดบุตร สำหรับคุณพ่อป้ายแดง ได้สูงสุดเท่าไหร่ ได้ค่าอะไรบ้าง และใครที่ได้รับสิทธิเต็ม ๆ เช็ครายละเอียดและตรวจสอบสิทธิที่นี่

สำนักงาน "ประกันสังคม" แจ้งข้อมูล สำหรับคุณ พ่อ มือใหม่สามารถรับค่า ค่าคลอดบุตร ก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข การขอรับดังนี้  
- เหมาจ่าย 15,000 บาท / ครั้ง 
 -ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท 
- ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์ของ "ประกันสังคม" สำหรับคุณพ่อที่จะรับเงิน ค่าคลอดบุตร มีดังนี้
-ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
-เป็นผู้ประกันตนม. 33 และ 39 เท่านั้น 
-ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน
-ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนภรรยาคลอดบุตร
-ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
-ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

 

ติดตามกระแสโซเชี่ยลเพิ่เติม https://www.facebook.com/komchadluek/

อย่างไรก็ตาม "ประกันสังคม"  แจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็น ผู้ประกันตน ทั้งคู่ จะสามารถเบิกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นต่อบุตร 1 คน   หากใช้สิทธิของแม่ที่เป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิเพิ่มในส่วนของเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายใน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ