เด่นโซเชียล

สายปาร์ตี้เฮ "ผับ บาร์" เปิดได้ถึงตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เช็ควันเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สายปาร์ตี้เจอกัน "ผับ บาร์" เปิดบริการได้ยาว ๆ ถึง ตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว มีผลบังคับใช้ทันที คืนนี้นั่งดื่มได้ยาว ๆ เช็ครายละเอียดที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ โดยเฉพาะการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเปิด  "ผับ บาร์"  นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด สาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 6 การ ผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง ให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อการเปิดสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์จำแนกเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และข้อ 3 แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ  และคำแนะนำของทางราชการ 

2.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การดำเนินการไว้ และระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ 

 

ทั้งนี้ การ ผ่อนคลายมาตรการ สำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง

สายปาร์ตี้เฮ "ผับ บาร์" เปิดได้ถึงตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เช็ควันเลย

สายปาร์ตี้เฮ "ผับ บาร์" เปิดได้ถึงตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เช็ควันเลย

สายปาร์ตี้เฮ "ผับ บาร์" เปิดได้ถึงตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เช็ควันเลย

สายปาร์ตี้เฮ "ผับ บาร์" เปิดได้ถึงตี 2 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว เช็ควันเลย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ