เด่นโซเชียล

"ค่าทำศพ" ผู้สูงอายุ เปิด 4 เงื่อนไข รับ เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้เเจงหลักเกณฑ์การขอรับ เงินสงเคราะห์ "ค่าทำศพ" ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิต หลังโซเชียลเข้าใจผิดว่าให้ทุกคน 3,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับ เงินสงเคราะห์ "ค่าทำศพ" ผู้สูงอายุ หลังจากมีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะ ยากจน รายละ 3,000 บาท เเต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย

ล่าสุด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า การสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี ต้องเป็น ผู้สูงอายุ ที่อายุเกิน 60 ปี มีฐานะ ยากจน ตามคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับ เงินสงเคราะห์ "ค่าทำศพ" ตามประเพณี ว่า ผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 

2. สัญชาติไทย 

 

3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

4. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 

รายละเอียดการยื่นขอ เงินสงเคราะห์ "ค่าทำศพ" และเอกสารจำเป็น

1. ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ 


2. ต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ ผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร 

 

3. เอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเพื่อใช้สำหรับโอนเงิน 

 

4. กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด