เด่นโซเชียล

"สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" ปล่อยกู้สุงสุด 15 เท่าของรายได้ ตรวจสอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารกรุงไทยออก "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" ปล่อยเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีคนค้ำก็กู้ได้ เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติที่นี่

ธนาคารกรุงไทย ออก "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" ปล่อยกู้สูงสุด  15 เท่าของรายได้  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเช็คได้เลยดังนี้ 

โดยคุณสมบัติผู้กู้ "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" ได้แก่

1.ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ 

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

2.พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" มีดังนี้ 

-มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3.พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
4.Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

วงเงินกู้ที่ให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่ MOU กับธนาคารกรุงไทย สามารถสูงสุด  15 เท่า ของเงินเดือน  หน่วยงานที่ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน 

หน่วยงานเอกชน หน่วยงานที่ MOU กับธนาคารกรุงไทย  สูงสุด  10 เท่าของเงินเดือน    หน่วยงานที่ไม่มี MOU ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus  วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน 

เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า
ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่มได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ"

- เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)
- สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
- คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ"

1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน    MRR + 3.5%

2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*    MRR + 5.5%

3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)    MRR + 6.0%

 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

logoline