เด่นโซเชียล

สินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ" วงเงิน 15 เท่าของรายได้ ดอกต่ำ เช็คที่นี่

ธนาคารกรุงไทยได้ปล่อยสินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ" วงเงิน 15 เท่าของรายได้ ออกมาแล้ว โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเช็คได้เลยดังนี้

ธนาคารกรุงไทยได้ปล่อยสินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ" วงเงิน 15 เท่าของรายได้ ออกมาแล้ว โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเช็คได้เลยดังนี้

 

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ"

1) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ 

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

 

2) พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม "กรุงไทยธนวัฏ"
มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3) พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

- หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
- หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ"

- เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)
- สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
- คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ "กรุงไทยธนวัฏ"

1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน    MRR + 3.5%

2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*    MRR + 5.5%

3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)    MRR + 6.0%

 

ค่าธรรมเนียม "กรุงไทยธนวัฏ"
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
4.Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า


ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่มได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ข่าวที่น่าสนใจ