เด่นโซเชียล

เช็คข้อควรรู้ "สอบ กพ 65" สอบภาค ก แบบ e-Exam สรุปชัด แบบไหนทำได้ อะไรทำไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คก่อน "สอบ กพ. 65" แบบ e-Exam สรุปชัด ๆ 8 ข้อ ผู้เข้า สอบภาค ก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อะไรที่ทำได้ และอะไรที่ห้ามทำ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร "สอบ กพ 65" เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (e-Exam) ซึ่งได้เริ่มหรืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (e-Exam) ซึ่งได้เริ่มเปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการ "สอบ กพ 65" เพื่อทำการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  สมัครสอบ ก.พ. ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  จากนั้นเลือก  หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565" จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
 

สำหรับการ  "สอบ กพ 65" หรือการ สอบภาค ก  ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.  ได้แชร์ข้อมูลสำหรับให้ผู้สมัครรู้ก่อนที่จะเริ่มทำการสมัคร ผ่านการตอบข้อสงสัยที่มีคนถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนี้ 

ข้อ 1 สมัคร สอบภาค ก  แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 แล้ว สามารถสมัคร สอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2565 ได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถสมัคร สอบภาค ก แบบกระดาษ (Paper & Pencil ประจำปี 2565 ได้ (ต้องเลือกการสอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 ข้อ 2 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์สมัครสอบมีอะไรบ้าง ?

 ตอบ : 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิที่สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ระบุ ข้อมูลสำหรับการ "สอบ กพ 65" เพิ่มเติม ว่า 

ข้อ 3 การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์มี 10 รอบสอบใน 19 ศูนย์สอบสามารถเลือกสมัครสอบได้กี่รอบสอบกี่ศูนย์สอบ?

ตอบ : สามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

ข้อ 4 ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?

ตอบ : หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย "ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ"

ข้อ 5 สมัครสอบแล้ว ต้องการแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิที่ใช้สมัคร หรือศูนย์สอบ ได้หรือไม่ ?

ตอบ : แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

ข้อ 6 สมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ" จะทำอย่างไร ?

ตอบ : ตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบหรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 7 หากกรอก ชื่อ - นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร ?

ตอบ : ผู้ที่กรอกชื่อ - นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆในใบสมัครผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

ข้อ 8 หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ