เด่นโซเชียล

"สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนน้อยดอกต่ำ ออมสิน เปิดให้กู้แล้ววันนี้- 31 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนน้อยดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน ธนาคารออมสินเปิดให้กูได้แล้ววันนี้-31 ธ.ค. 65 ตรวจสอบเงื่อนไข อัตราการผ่อนจ่ายคลิกที่นี่

อัปเดตล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดตัว "สินเชื่อเพื่อคุณ" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนต้องการกู้เงิน เพื่อนำไปหมุนเวียน ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้สามารถกู้เงินได้อย่างถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ และยังเป็นเงินกู้ที่ให้วงเงินสูง สำหรับชาชนที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ "สินเชื่อเพื่อคุณ" ได้ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2565  เงื่อนไข คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม ดังนี้  

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
-ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
-ไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย 
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

คุณสมบัติของผู้ขอ "สินเชื่อเพื่อคุณ" ดังนี้ 
-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา

-ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
-เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
 

การจ่ายสินเชื่อ และการชำระ "สินเชื่อเพื่อคุณ" มีรายละเอียดดังนี้ 
-ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณี-ที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
-วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
-วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
-วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
-วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
-วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด