เด่นโซเชียล

"เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค" ของ "ธ.ก.ส." ยิ่งออม ยิ่งดี มีสิทธิ์ชิงรางวัล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค" ของ "ธ.ก.ส." ยิ่งออม ยิ่งดี ฝากออมทรัพย์และยังมีสิทธิ์ชิงรางวัล แจกโชคใหญ่ทุกปี อ่านรายละเอียดที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร "ธ.ก.ส." เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ซึ่งนอกจากจะได้ฝากออมทรัพย์แล้วยังมีสิทธิ์ชิงรางวัลด้วย แจกโชคใหญ่ทุกปี ที่ "ธ.ก.ส." ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยผู้ฝากสามารถทำได้ ทั้งบุคคลธรรมดา และ กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เอกสารในการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กลุ่มบุคคล
- รายงานการประชุม ต้องระบุรายชื่อสมาชิกและมติที่ประชุมมีการมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงินฝาก
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก

 

สิทธิประโยชน์

- ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
- มีโอกาสถูกรางวัลทุก 6 เดือนหรือตลอดระยะเวลาที่ฝากเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร
- ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ "ธ.ก.ส."
- ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก "ธ.ก.ส."
- ใช้เป็นหลักประกันซองและประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ "ธ.ก.ส."

 

การจับรางวัล

ระดับจังหวัด
- จับรางวัลปีละ 2 ครั้ง โดยรอบดำเนินการหนึ่งๆ มีระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

รอบที่ 1
- ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน จับรางวัล เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี

รอบที่ 2
- ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม จับรางวัล เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล? รายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดของรางวัลได้ที่ "ธ.ก.ส." สาขาที่เปิดบัญชี

ระดับประเทศ

- "ธ.ก.ส." จะพิจารณาจัดงานจับรางวัลระดับประเทศเป็นคราวๆ ตามความเหมาะสม โดย "ธ.ก.ส." จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th

 

การรับของรางวัล

- นำสมุด เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และหลักฐานแสดงตนมารับของรางวัลได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด