เด่นโซเชียล

"ออมสิน" ออก "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" กู้ง่ายได้เงินไวใน 1 วัน เช็ครายละเอียด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคาร "ออมสิน" ออก "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" กู้ง่ายได้เงินไวใน 1 วัน แค่เพียงมีสลากออมสิน ได้ทั้งเงิน ได้ลุ้นรางวัลเหมือนเดิม เช็ครายละเอียด

ธนาคาร "ออมสิน" ออก "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" เพียงมีสลากออมสิน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ อนุมัติภายใน 1 วัน วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 10 ปี ถึงจะใช้สลากมาค้ำประกันเงินกู้แล้ว ก็ยังคงได้ลุ้นรางวัลและได้รับดอกเบี้ยจากสลากเหมือนเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียด

- อนุมัติภายใน 1 วัน
- 1 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารลดลง 0.50 % ต่อปี
- กู้ง่าย
- สลากออมสิน ก็ได้ลุ้น ดอกเบี้ยก็ได้รับ

 

วัตถุประสงค์การกู้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

 

คุณสมบัติผู้กู้

- ลูกค้าสลากออมสินที่มีสถานะบัญชี Active
- มูลค่าสลากออมสินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
- บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย (กรณี สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

จำนวนเงินให้กู้

- เงินกู้ระยะยาว  (LT) : ไม่เกิน 20 ล้านบาท
- ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

 

ระยะเวลากู้

- เงินกู้ระยะยาว (LT) : ไม่เกิน 10 ปี

 

หลักประกัน

- สลากออมสินพิเศษ (เป็นของผู้กู้ และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้ / อายุสลากต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน / ไม่เป็นของผู้เยาว์ / ใช้สลากทั้งฉบับ หรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ลดลง 0.50 % ต่อปี
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับงวดสลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักประกัน

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

- 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ