เด่นโซเชียล

เช็คเลย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถกดเงินสดอะไรได้ อะไรกดไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิประโยชน์ใดกดออกมาเป็นเงินสดได้บ้าง ขณะที่ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้เมื่อไร อ่านรายละเอียดที่นี่

การโอนเงินเยียวยา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565  โดย กรมบัญชีกลาง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน โดยจะเริ่มทะยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบางสิทธิประโยชน์ผู้ถืบัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ วันนี้จะพาไปดูว่าอะไรกดได้ อะไรกดไม่ได้บ้าง

 

สามารถกดเงินสดจาก"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในกรณีใดได้บ้าง

- เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ วงเงิน 50-100 บาท ระยะเวลารับเงิน เมษายน-กันยายน 2565 (เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

- เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม วงเงิน 200 บาท ระยะเวลารับเงิน ทุกเดือน จนถึง กันยายน 2565 (เฉพาะผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

- ค่าไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 315 บาท ระยะเวลารับเงิน ทุกเดือน จนถึง กันยายน 2565 (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตราที่กำหนด)

- ค่าประปา วงเงินไม่เกิน 100 บาท ระยะเวลารับเงิน ทุกเดือน จนถึง กันยายน 2565 (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนด)

 

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถกดเงินสดได้ มีดังนี้

- เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค วงเงิน 200-300 บาท ระยะเวลารับเงิน ทุกเดือน

- ค่าโดยสารรถสาธารณะ วงเงิน รถเมล์-รถไฟฟ้า รถบขส. รถไฟ อย่างละ 500 บาท ระยะเวลารับเงิน ทุกเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม วงเงิน 100 บาท ระยะเวลารับเงิน เมษายน 2565 ใช้สิทธิได้ถึง มิถุนายน 2565 (ปกติได้รับ 55 บาท เพิ่มให้เป็น 100 บาท เฉพาะ เมษายน 2565 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไป ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้า)

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม วงเงิน 100 บาท ระยะเวลารับเงิน เมษายน-มิถุนายน 2565 (สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้า)

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไร

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยครั้งนี้จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
     

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยมีบัตรคนจนอยู่แล้วจะต้องสมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมด้วย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

- คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ (เบื้องต้น)
- สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีรายได้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
- ครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
- มีเงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท
- ครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องมีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
- ไม่มีบัตรเครดิต
- ไม่มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัย เกิน 1.5 ล้านบาท
- ไม่มีวงเงินกู้ยานพาหนะ เกิน 1 ล้านบาท

 

และหากใครเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้าน มีที่นา ไร่ สวน จะต้องมีพื้นที่ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด