เด่นโซเชียล

โซเชียลสงสัย "เติมน้ำมัน" ตอนเช้าได้มากกว่าตอนบ่าย จริงหรือ มีคำตอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โลกโซเชียลแห่แชร์ข้อมูล การ "เติมน้ำมัน" ตอนเช้าได้มากกว่าตอนบ่าย เนื่องจากสภาพอากาศตอนเช้ายังค่อนข้างเย็น น้ำมันไม่ขยายตัว กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "เติมน้ำมัน" ตอนเช้าจะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

 

กรณีที่มีคำแนะนำในสื่อออนไลน์ได้ระบุว่า การเติมน้ำมันตอนเช้า จะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าตอนบ่าย เนื่องจากสภาพอากาศตอนเช้ายังค่อนข้างเย็น น้ำมันไม่ขยายตัว จึงได้ปริมาณน้ำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลง

ในการซื้อขายน้ำมันที่ซื้อขายกันเป็นปริมาตร ทำให้ดูเหมือนว่าการ "เติมน้ำมัน" ตอนเช้าจะได้ปริมาณมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ตั้งแต่ถังน้ำมัน ท่อจ่าย ซึ่งจะอยู่ใต้ดิน และเทคอนกรีตทับ ทำให้น้ำมันไม่ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรง ถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินจึงมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ เพราะความร้อนจากอากาศภายนอกจะถูกดูดซับโดยชั้นดินและความชื้นในดิน ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านลงไปถึงเนื้อน้ำมันได้โดยตรง

จากการวัดอุณหภูมิของน้ำมันจากมือจ่ายในตอนเช้าและบ่ายที่อุณหภูมิต่างกันมากที่สุดพบว่า น้ำมันจากมือจ่ายจะมีอุณหภูมิต่างกันมากที่สุดไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาค่าการขยายตัวของน้ำมัน โดยน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์จะมีปริมาตรต่างกัน 0.001 ลิตร/องศาเซลเซียส และน้ำมันดีเซลมีการขยายตัว 0.0007 ลิตร/องศาเซลเซียสนั้น จะเห็นว่าปริมาณน้ำมันแตกต่างกันน้อยมาก จึงควรเลือกเวลา "เติมน้ำมัน" ที่สะดวกจะเหมาะสมที่สุด

 

 

นอกจากนี้ ที่สถานีบริการน้ำมันจะมีมิเตอร์ที่ตู้จ่ายซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สถานีบริการ พีทีที สเตชัน ทุกแห่งของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ปริมาณน้ำมันถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรไม่ว่าจะเติมเวลาใดก็ตาม

logoline