เด่นโซเชียล

"ออมสิน" เปิดจองแล้ว เงินฝากพิเศษดอกเบี้ยสูงสุด 9 % เช็คเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

9 มิ.ย. นี้ "ออมสิน" เปิดจองเงินฝากพิเศษดอกเบี้ยสูงสุด 9 % ยิ่งออมนานยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง เช็คเงื่อนไข และช่องทางการจองได้ที่นี่

ธนาคารออมสินเปิดจองสิทธิเงินฝาก "ออมสิน"  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อการเกษียณ สร้างความมั่นคงวัยเกษียณด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อการเกษียณแบบดอกเบี้ย STEP UP สำหรับความพิเศษของเงินฝาก "ออมสิน" คือ ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยทุกปียิ่งออมนานดอกเบี้ยยิ่งสูง 

สำหรับผู้ที่สนใจจองเงินฝาก "ออมสิน" สามารถตรวจาสอบรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

-ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเปิดรับฝาก

-ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด

-เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
-รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมสิน" มีดังนี้ 
1.00%-9.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี) จ่ายตาม Step Up ดังนี้
-ปีที่ 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
-ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
-ปีที่ 3 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
-ปีที่ 4 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
-ปีที่ 5 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
-ปีที่ 6 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
-ปีที่ 7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
-ปีที่ 8 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
-ปีที่ 9 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
-ปีที่ 10 ร้อยละ 9.00 ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.06 ต่อปี)

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน "ออมสิน"  โดยจะเริ่มเปิดจอง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท
ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 2 ช่องทาง
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
Line Official : GSB Society

เงื่อนไขหลัก

-ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ
-เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
-ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
-ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน

การฝาก

-ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
-ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท -ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การถอน

-ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
-ถอนก่อนฝากครบ 10 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย--ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
-เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม และติดต่อฝากเงิน ตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ

ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
*หมายเหตุ : เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

สำหรับวิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ มี 5 ขั้นตอนดังนี้

\"ออมสิน\" เปิดจองแล้ว เงินฝากพิเศษดอกเบี้ยสูงสุด 9 % เช็คเงื่อนไขที่นี่
เลือกลงทะเบียน
อ่านเงื่อนไขเลือกยืนยันตามข้อตกลง
กรอกข้อมูลส่วนตัว และจำนวนเงินให้ครบถ้วน
เลือกจังหวัด สาขา และวันที่ต้องการฝาก
บันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ