เด่นโซเชียล

Walk In "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ทุกเข็มที่บางซื่อ เริ่มวันนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk In "ฉีดวัคซีน" วัคซีนโมเดอร์นา ทุกเข็ม ขอรับวัคซีนได้ตั้งเเต่ 6 มิ.ย.นี้ มีจำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรับ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา แบบ Walk In หลังได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา รอบเดือนมิถุนายน มาจำนวนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขการฉีด วัคซีนโมเดอร์นา เข็มต่าง ๆ ดังนี้

วัคซีนเข็มที่ 1 
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้  (Md-Pz)

เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์  ระยะห่าง 28 วัน 

 

วัคซีนเข็มที่ 2,3,4,5*
วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

ทั้งนี้ ผู้รับการ "ฉีดวัคซีน" ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

รับบริการได้ที่ ประตู1 

เปิดให้ Walk In ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

 

หมายเหตุ 

1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
 
2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้ 

3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

*ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ 
 

ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การ "ฉีดวัคซีน" เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้ว พบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหาร วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3  รูปแบบ ดังนี้

1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM)  ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg

2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM)  ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg

3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID)  ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

พรุ่งนี้ รับ Walk In "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ทุกเข็มที่บางซื่อ เช็กเงื่อนไขด่วน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ