เด่นโซเชียล

ไปญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องใช้ใบรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด" จริงหรือเช็คที่นี่

โซเชียลแห่แชร์ คนไทยเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้ใบรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด" กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนไทยไม่ต้องยื่นใบรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด" ก่อนเข้าญี่ปุ่น เนื่องจากไทยอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข่าวแล้วพบว่า คนไทยเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้ใบรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด" เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ญี่ปุ่นจะปรับมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองออกเป็น 3 สี

คือ

- สีแดง เสี่ยงสูง

- สีเหลือง เสี่ยงกลาง

- สีน้ำเงิน เสี่ยงต่ำ

โดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีน้ำเงิน

2. สำหรับกลุ่มประเทศสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) มีเกณฑ์ดังนี้

- ไม่ต้องตรวจ PCR เมื่อถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น

- ไม่ต้องกักตัว

- ไม่ต้องยื่น ใบรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด" vaccine passport

- ต้องมีผล PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง

ข่าวที่น่าสนใจ