เด่นโซเชียล

"สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้ 30,000 ไม่ต้องค้ำ เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน เปิดตัว "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด 30,000 ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนสบาย

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 ธนาคารออมสิน ได้ออก "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อเพื่อคุณ มาแล้ว โดยมีเงื่อนไขในการกู้ดังนี้

 

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
 • ไม่มีหลักประกัน

 

 

 

คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อเพื่อคุณ

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

การจ่ายเงินและชำระ "สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อเพื่อคุณ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ