เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" เช็ควิธีคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" 3 ขอ ขอคืนมาใช้ได้ก่อนกี่บาท

"ประกันสังคม" เช็ควิธีคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" 3 ขอ ขอคืนมาใช้ได้ก่อนกี่บาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" เช็ควิธีคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" 3 ขอ ขอคืนมาใช้ได้ก่อนทั้งหมดกี่บาท พร้อมบอกวิธีคำนวณเงินที่จะได้รับแบบรายเดือนหลังอายุ 55 ปี

จากที่ ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานประกันสังคม ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ถัดจากนั้นนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.. นำเสอนความเห็นชอบต่อสภาพผู้แทนราษฎร คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2566 ผู้ประกัน เบื้องต้นวิธีการคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้สิทธิ และอัตราในการขอเงินคืนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ อัตราเงินชราภาพทั้งหมดที่จะได้รับ สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็ปไซต์สำนักงาน www.sso.go.th

สำหรับวิธีการคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" เพื่อใช้สำหรับการขอคืนเงินออกมาใช้ในวิกฤตฉุกเฉิน ดังนี้ 


-ผู้ประกันตนนำเงินชราภาพออกมาให้ได้ก่อนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินชราภาพที่มีสิทธิได้ทั้งหมด 
จำนวนเงินชราภาพทั้งหมด x 30% (ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th
ตัวอย่าง : 150,000x 30% = 45,000 บาท   
-ไม่เกิน 2 เท่าของค่าจ้างสูงสุดที่ให้ในการคำนวณในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
ตัวอย่าง : 15,000x 2 = 30,000 บาท 

สำหรับวิธีการคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" ประกันสังคมมาตรา 33 มีดังนี้ เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ  20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ 12 เดือน


-วิธีการคำนวณ (กรณีจ่ายครบ 15 ปี )
20 x 15,000/100 เท่ากับ 3,000 บาท
 
-วิธีการคำนวณ  (กรณีจ่ายเกิน 15 ปี )
20+(1.5xจำนวนปี)/100x15,000

อัตราเงินเงินชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ การคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท


-ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 20.00-27.50% จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 3,000-4,125 บาท/เดือน
-ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 29.00-35.00% จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 4,350-5,250 บาท/เดือน
-ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 36.50-42.50% จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 5,475-6,375 บาท/เดือน
-ส่งเงินสมทบ 31-35 ปี มีค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 44.00-50.00% จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 6,600-7,500 บาท/เดือน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด