เด่นโซเชียล

เช็ควันหยุด "พืชมงคล" ธนาคารหยุดหรือไม่? หยุดวันไหนบ้างในเดือนพฤษภาคม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พืชมงคล" มีความหมายอย่างไร เป็นวันหยุดราชการและธนาคารหยุดหรือไม่ ขณะที่เดือนพฤษภาคมธนาคารหยุดวันไหนบ้าง รีบเช็คเลย

เดือนพฤษภาคมมีวันหยุดยาวหลายวัน แต่มี 1 วัน ที่มีหลายคนสงสัยว่าเป็นวันหยุดด้วยหรือไม่ ราชการ เอกชน ต้องทำงานไหม ซึ่งคือวัน "พืชมงคล" หรือ "วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้ถึงความสำคัญของวันพืชมงคล และเป็นวันหยุดด้วยหรือไม่

 

วันพืชมงคล คือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกรและเตือนให้เริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักในการดำรงชีวิตของชาวไทย

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้มุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย

 

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (ข้าราชการไม่หยุด หยุดเฉพาะภาคเอกชน-ธนาคาร )

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะข้าราชการ เอกชนไม่หยุด)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

วันหยุดตามประเพณีของธนาคาร สถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2565

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ