เด่นโซเชียล

"สอบ ก.พ.64" ต้องเตรียมอะไรบ้าง เช็คลิสต์ให้ชัวร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศแจ้งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการการ "สอบ ก.พ.64" ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 4 เรื่อง ดังนี้

ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงานก.พ.) ประกาศแจ้งเตือนผู้เข้า "สอบ ก.พ.64" เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ประจำปี 2564 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 4 เรื่อง ดังนี้

 

 • อัปโหลดรูปถ่าย โดยผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคมเท่านั้น หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้
 • ผู้ที่สอบ ก.พ.64 วันที่ 29 พฤษภาคม ต้องอัปโหลดรูปภายใน 25 พฤษภาคมนี้ โดยระบบอัปโหลดรูป จะปิดในวันที่ 5-8 พฤษาคม 2565
 •  ผู้สมัครสอบ ภาค ก จะต้องทำการ Print บัตรประจำตัวสอสีขาวหรือสีดำก็ได้ จากเว็บไซต์ job2.ocsc.go.th 
 • ลงชื่อและตรวจสอบว่า รูปมีความคมชัด ไม่เบลอ

ก่อนเข้าสนามสอบ "ก.พ.64"

 • เอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 และเอกสารการรับวัคซีน (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของแต่ละสนามสอบ)
 • ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู๋ในสนามสอบ ภาค ก
 • หากมีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา จะไม่สามารถเข้าสอบได้

 

 ก่อนเข้าห้องสอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • เอกสารรับรองรายการ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

สิ่งที่ห้าม นำเข้าห้องสอบ "ก.พ.64"

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • เครื่องบันทึกภาพ
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องคิดเลข
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • นาฬิกาทุกชนิด
 • เอกสาร ตำรา หนังสือ
 • กระเป๋า

 

สิ่งของที่ต้องพกเข้าห้องสอบ

 • บัตรประจำตัวสอบ
 • บัตรแสดงตน
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบ
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ