เด่นโซเชียล

"TCAS65" ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา ให้คะแนนฟรี 5 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต "TCAS65" ล่าสุด ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา PAT 3 และวิชาสามัญภาษาไทย เหตุมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่

อัปเดตความคืบหน้าในการประกาศคะแนนสอบ "TCAS65"  โดยล่าสุด สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งการปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนกรณีการเฉลยคำตอบจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา 

โดย ทปอ. ได้ออกประกาศปรับคะแนน "TCAS65" ผ่านทางเฟซบุ๊ก Mytcas.com รายละเอียดดังนี้  

" TCAS65" การปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ได้พิจารณาแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทบทวนการเฉลยข้อสอบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว พบว่า 
1. รายวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีคำถามที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 5 ข้อ (ให้คะแนนฟรี) มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 3 ข้อ และ เปลี่ยนคำตอบของคำถามอัตนัยจำนวน 2 ข้อ
2. รายวิชาสามัญภาษาไทย มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 1 ข้อ
สำหรับรายวิชาสามัญภาษาอังกฤษและรายวิชาสามัญสังคมศึกษามีความถูกต้องทั้งหมด 

"TCAS65" ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา ให้คะแนนฟรี 5 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่

นอกจากนี้ "TCAS65" ยังได้แจ้งปรับ ค่าคะแนนสถิติพื้นฐานของการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 และ การแจกแจงความถี่ของช่วงคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) รายละเอียดดังนี้

"TCAS65" ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา ให้คะแนนฟรี 5 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่ "TCAS65" ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา ให้คะแนนฟรี 5 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่ "TCAS65" ทปอ.แจ้งปรับคะแนน 2 รายวิชา ให้คะแนนฟรี 5 ข้อ เช็ครายละเอียดที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ