เด่นโซเชียล

โซเชียลแห่แชร์ เพิ่ม "เบี้ยผู้สูงอายุ" 100 บาท หน่วยงานยันเป็นข่าวปลอม

โซเชียลแห่แชร์ เพิ่ม "เบี้ยผู้สูงอายุ" 100 บาท หน่วยงานยันเป็นข่าวปลอม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แห่แชร์ว่อนเต็มโลกโซเชียล สำหรับประเด็นปรับเพิ่ม "เบี้ยผู้สูงอายุ" 100 บาท สามารถติดต่อมารายงานตัวที่เขตได้ทันที หน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข่าวปลอม

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพิ่ม "เบี้ยผู้สูงอายุ" คนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า มีการปรับ "เบี้ยผู้สูงอายุ" เพิ่มขึ้นคนละ 100 บาท โดยให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วนนั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

 

  • อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

แต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อ "เบี้ยผู้สูงอายุ" แก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท ต่อเดือน

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่โทร. 02 6424336

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด