เด่นโซเชียล

"ประกันภัยทางโทรศัพท์" หากเผลอกดตกลง สามารถยกเลิกได้ด้วยวิธีนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ต่อค้านข่าวปลอม เผยแพร่วิธี ยกเลิกการทำ "ประกันภัยทางโทรศัพท์" แนะมี 2 วิธี ทั้งแบบยังไม่ตกลง และแบบตกลงไปแล้ว

ทางเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์กรณี "ประกันภัยทางโทรศัพท์" ยกเลิกอย่างไร ? โดยใครที่เผลอรับสายเบอร์โทรศัพท์ที่ขายประกันทางโทรศัพท์ แล้วตกลงทำประกันกับปลายสายไปนั้น สามารถทำการยกเลิกได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ แบบยังไม่ได้ตอบตกลงทำสัญญา และเผลอตกลงทำสัญญาแต่ต้องการบอกเลิกภายหลัง

 

กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ตอบตกลงทำสัญญา

- หากไม่ต้องการทำประกันภัยให้ขอวางสายทันที โดยบริษัทประกันจะไม่สามารถโทรกลับมาเสนอขายอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนตั้งแต่วันที่โดนปฎิเสธ
- ถ้าตัวแทนประกันไม่ยอมวางสาย ให้ขอชื่อ - นามสกุล และชื่อบริษัทประกัน เพื่อแจ้งต่อ คปภ. สายด่วน 1186 
- ผู้บริโภคมีสิทธิสอบถามตัวแทนประกันว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตนเองมาได้อย่างไร 
- การเสนอขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ ทำได้ในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ยกเว้นกรณีที่ยินยอมนัดหมายล่วงหน้า หากโทรเกินเวลา จดชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของตัวแทนแจ้งต่อ คปภ. สายด่วน 1186

 

กรณีที่ 2 เผลอตกลงทำสัญญาแต่ต้องการบอกเลิกภายหลัง

- ถ้ายังไม่ได้รับกรมธรรม์ สามารถบอกเลิกได้ตลอดเวลา 
- ถ้าได้รับกรมธรรม์แล้ว สามารถขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมธรรม์ 
- ทำจดหมายบอกเลิกสัญญาพร้อมแนบกรรมธรรม์ประกันชีวิตส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย 
- หากชำระเบี้ยประกันเป็นเงินสดหรือกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ให้แนบสำเนาบอกเลิกสัญญาแจ้งไปยังบริษัทบัตรเครดิตทั้งสองกรณี บริษัทประกันต้องคืนเงินทั้งหมดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งยกเลิก 
- หากบริษัทประกันปฎิเสธการยกเลิกประกัน สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ หรือ สายด่วน 1186

 

ทั้งนี้ การติดต่อขายประกันทางโทรศัพท์จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริโภคก่อน และก่อนการเสนอขาย ตัวแทนประกันต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกัน ซึ่งผู้บริโภคมีสิทธิ์ปฏิเสธ หรือเอาข้อมูลของผู้ขายประกันไปตรวจสอบก่อนทำประกันได้

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

\"ประกันภัยทางโทรศัพท์\" หากเผลอกดตกลง สามารถยกเลิกได้ด้วยวิธีนี้

ภาพ : เพจ Anti-Fake News Center Thailand

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ