เด่นโซเชียล

อัปเดตวันหยุด "พฤษภาคม 2565" มีวันสำคัญอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คอัปเดต วันหยุุด "พฤษภาคม 2565" มีวันหยุดราชการวันไหน วันพระวันที่เท่าไหร่ มีวันสำคัญอะไรบ้าง รวบรวมมาให้ดูแล้ว

ก็จบกันไปแล้วกับช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ใกล้เข้าสู่เดือน "พฤษภาคม 2565" นี้ สำหรับใครที่กำลังวางแผนหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดนี้ ควรตรวจสอบและวางแผนล่วงหน้าก่อน เนื่องจากประเทศไทยก็ยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรค "โควิด-19" โดยจะมีวันไหนบ้างนั้น คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมมาให้ดูแล้ว

 วันแรงงานแห่งชาติ - 1 "พฤษภาคม 2565" (วันหยุดราชการ)

 •  เพื่อเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่

 

 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ - 2 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ)

 •  เพื่อเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่

 

 วันฉัตรมงคล - 4 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ)

 •  วันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

 

 •  วันกาชาดสากล - 8 พฤษภาคม 2565

 วันคล้ายวันเกิดของ อังรี ดูนังต์ ผู้ที่ทำให้กาชาดประสบความสำเร็จ และเกิดการประชุมระหว่างประเทศ

 

 •  วันพยาบาลสากล - 12 พฤษภาคม 2565

 

 วันพืชมงคล - 13 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ)

 •  พระราชพิธิพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย

 

 วันครอบครัวสากล - 15 พฤษภาคม 2565

 •  เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว โดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น

 

 วันวิสาขบูชา - 15 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ)

 •  เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว

 

 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา - 16 "พฤษภาคม 2565" (วันหยุดราชการ)

 •  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

 วันเต่าโลก - 23 พฤษภาคม 2565

 •  เนื่องจากในทุกวันนี้เต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

 

 วันงดสูบบุหรี่โลก - 31 พฤษภาคม 2565

 •  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ