เด่นโซเชียล

"ชุดตรวจ ATK" ฟรี ประชาชนสามารถเช็คเงื่อนไข-ช่องทางขอรับฟรี ได้ที่นี่

"ชุดตรวจ ATK" ฟรี ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจสอบเงื่อนไข -ช่องทาง กลุ่มไหนบ้างเข้าเกณฑ์ขอรับชุดตรวจแบบไม่เสียเงินได้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี  โดยหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบ ซึ่งไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ โดยกรณีที่ท่านจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกัน 14 วัน สามารถรับเพิ่มได้ 1 ชุด
 

 "ชุดตรวจ ATK" ฟรี สำหรับผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
2. มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน
3. ช่วง 2 - 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

ประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ได้ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง และเลือกหน่วยบริการใกล้ฉันเพื่อไปรับชุดตรวจ กรณีไม่มีมือถือสมาร์โฟน ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ก่อนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ให้นำบัตรประชาชนไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

ข่าวยอดนิยม