เด่นโซเชียล

ดราม่า "ครูแนะแนว" โรงเรียนดัง ส่อวุ่น อาจเข้าข่ายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดราม่า "ครูแนะแนว" โดนโรงเรียนดังเลิกจ้าง ส่อวุ่นกรณีให้พ้นสภาพอาจเข้าข่ายไม่เป็นธรรม เพจกฎหมายแรงงานระบุ ข้อบังคับโรงเรียนเอกชนส่อขัดรัฐธรรมนูญ

จากเหตุการณ์ดราม่า กรณี "ครูแนะแนว" ถูกโรงเรียนเอกชน ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โพสต์เอกสารการมให้ออกประกาศแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นบุคคลากร แต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตถึงความไม่เหมาะสม จนทำให้คนเข้าใจผิด คิดว่า "ครูแนะแนว"  กระทำผิดร้ายแรง โดย ผอ. โรงเรียนได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ประกาศฉบับนี้โรงเรียนทำถูกต้องทุกอย่าง และเรื่องนี้มีอยู่ประเด็นเดียวคือการให้ออกเป็นหลักของปฏิบัติโรงเรียน การกระทำของครูทำให้เด็กเสียโอกาส พร้อมขอเพจของโรงเรียนคืนจากครูคนดังกล่าว  

ล่าสุด  เพจเฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า กฎหมายโรงเรียนเอกชนมีความคล้ายกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกาศของโรงเรียน ซึ่งในทางกฎหมายแรงงานถือว่าประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นสภาพการจ้าง เมื่อประกาศออกมาแล้วและไม่มีการคัดค้านจากฝ่ายครูก็มีผลบังคับใช้ได้

 

 

ฟังจากข่าว ฝ่าย "ครูแนะแนว" บอกว่าประกาศเพิ่งออกมาภายหลังจึงไม่บังคับกับครูนั้น ความเห็นของฝ่ายครูไม่น่าจะถูก ประกาศซึ่งมีสถานะเป็นสภาพการจ้างแม้ออกมาบังคับภายหลังจากเข้ามาทำงานแล้วก็ใช้ได้ ถ้าประกาศนั้น "ชอบด้วยกฎหมาย" และ "เป็นธรรม ประกาศของโรงเรียนเอกชนรายนี้ ที่มีข้อความว่า

 

 

1.ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะไปสอบราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนลาออกจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียน...

 

นอกจากนั้นยังกล่าวต่อไปว่า "กรณีสมัครสอบโดยไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 ถือเป็นความผิดวินัยมีโทษขั้น "ให้ออก" โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโรงเรียน..."

ระเบียบนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังนี้

๑) ขัดกับรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๐ ที่ว่า "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ" ซึ่งสิทธิในการประกอบอาชีพนี้หมายถึงสิทธิที่จะได้รับความมั่นคงในการทำงานด้วย

๒) ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต้อง "ชอบด้วยกฎหมาย" และ "เป็นธรรม" (ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการคุ้ครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๔(๖))

 

ดังนั้น เมื่อประกาศโรงเรียนซึ่งมีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศออกมาโดย "ขัดรัฐธรรมนูญ" จึงอ้างไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
และถือได้ว่าระเบียบเช่นนี้ไม่ "เป็นธรรม" ที่หมายถึง ว. ถูกต้อง. (อ้างอิง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต)

 

เช่นนี้ หากโรงเรียนเอกชน หรือบริษัท ห้างร้าน นายจ้างต่างๆ ออกประกาศเช่นนี้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การฝ่าฝืนประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมจึงสามารถทำได้ และที่สำคัญหากเลิกจ้างโดยอิงระเบียบที่ไม่ชอบก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

จะเห็นว่าเรื่องนี้ โรงเรียนเอกชนรายนี้หาเรื่องให้ตัวเอง เพราะการลาออกไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่แล้ว แต่ทีนี้พอมาเลิกจ้าง ผลที่ตามมา ก็อาจมองได้ 2 ทาง คือ

 

1) อาจเป็นการเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ครูคนนี้ แถมอาจต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกด้วย และอาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีก

 

2) ศาลอาจไม่มองเป็นเลิกจ้างใด้เพราะเจตนาจะลาออกอยู่แล้ว แต่ศาลจะกำหนดความเสียหายจากการให้ออกก่อนกำหนด จึงเห็นได้ว่าเดิมไม่ต้องจ่ายสักบาท แต่การไม่รู้กฎหมายแรงงานมันมีต้นทุน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ