เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด" กู้ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน เช็คเงื่อนไขด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธ.ก.ส." จัดให้ "สินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด" กู้ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน เช็คเงื่อนไข-รายละเอียดด่วน ก่อนหมดเขต

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ "สินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด" จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโควิด-19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม

 

 

 

 

"ธ.ก.ส."  จึงได้ส่ง "โครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน  โดยปล่อยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ,ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน สำหรับประชาชนที่สนใจกู้ในโครงการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ตรวจสอบช่องทางและเงื่อนไข ดังนี้

 

 

เงื่อนไข -คุณสมบัติ ข้อมูลเบื้องต้นโครงการโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 

1. เป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผ่าน ธ.ก.ส. ทั้งเป็นลูกค้าเดิมและไม่เป็นลูกค้า (อายุ 20-70) กรณีประชาชนทั่วไปให้ติดต่อรับบริการที่ธนาคารออมสิน

2. เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูล และแจ้งนัดหมายให้ไปใช้บริการตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ยกเว้นลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า

3. วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat rate) โดยปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้เงินสามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันกู้

4. เป็นสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักประกัน

5. สิ้นสุดการจ่ายสินเชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

6. ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : @BAACFamily โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร (ธ.ก.ส. เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ผ่านทาง Line: @BAACFamily 
ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง) และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอรับ SMS การนัดหมายจากสาขาต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ผ่านช่องทางไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 

 

 

"สินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด" กู้ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน เช็คเงื่อนไขด่วน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ