เด่นโซเชียล

รายละเอียดปฏิทินสอบ "GAT PAT" 65 สำหรับเด็กติดโควิด เช็คมาตรการได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตรายละเอียด-ปฏิทินสอบ "GAT PAT" 65 สำหรับเด็กนักเรียนติดโควิดมีสิทธิสอบได้ แนะแนว วิธีปฏิบัติตัว และมาตรการแบบละเอียดได้ที่นี่

อัปเดตสอบ  "GAT PAT"  65 ล่าสุด ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป ประกอบด้วยการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการสอบวิชาสามัญ ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิกาได้กำหนดปฏิทินการสอบ "GAT PAT"  65 และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 และเปิดให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการรักษาอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าสอบได้ มีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตราการและแนวทาง ระเบียบการสอบ "GAT PAT" 65 ในกรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด19 ดังนี้ 

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข ศึกษาธิการ ทปอ.พื้นที่ อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบ อาจใช้ซีไอ หรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายศูนย์สอบทั้ง 6 ศูนย์
 • นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ประสงค์สอบประสานลงทะเบียนศูนย์สอบได้ระหว่างก่อนการสอบ
 • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา การดูแล ที่พัก การเดินทาง ให้เหมาะสมปลอดภัย และระหว่างนี้ผู้ปกครอง นักเรียน ดูแลสุขภาพโดยยกระดับมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเพื่อลดการติดเชื้อ
 • นักเรียนที่กำลัง อยู่ในระหว่างการรักษาอาการป่วยโควิดจะมีการจัดห้องสอบ ให้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจและปลอดภัย ไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อ
 • นักเรียนที่ป่วยต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสนามสอบจัดให้เพราะการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิในการสอบเพื่อการศึกษาต่ออย่างไม่มีอุปสรรค
 • ก่อนวันสอบต้องมีการรายงานรายชื่อ จำนวน และสถานที่พัก รักษาตัวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่มีสถานศึกษาเป็นสนามสอบได้ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ

 

สำหรับปฏิทินสอบ "GAT PAT "  65  มีดังนี้ 

 • การสอบระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565
 • ประกาศผลสอบวันที่ 18 เม.ย. 2565

 

ปฏิทินสอบวิชาสามัญ

 • ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2565

 

 

ผู้สมัคร "GAT PAT "  65  และวิชาสามัญ  183,228 คน ประกอบด้วย

 • การสอบ GAT-PAT จำนวน 177,853 คน
 • การสอบวิชาสามัญจำนวน 155,282 คน

 

5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด

 

 • วิชา GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 173,125 คน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ จำนวน 149,712 คน
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย จำนวน 139,711 คน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา จำนวน 137,372 คน
 • วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 121,055 คน

 

ที่มา : www.mytcas.com

logoline