เด่นโซเชียล

เช็คสินสอด "งานแต่ง" รัฐเก็บภาษี ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน แบบไหน อย่างไร?

เช็คสินสอด "งานแต่ง" รัฐเก็บภาษี ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน แบบไหน อย่างไร?
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากรไปเก็บภาษีจากเงินสินสอด "งานแต่ง" ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ

 

รัฐสั่งเก็บภาษีสินสอด "งานแต่ง" กลายเป็นประเด็นร้อน โลกออนไลน์แชร์ว่อน จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส กรมสรรพากร ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากรไปเก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงาน ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

 

 

 

 

ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อที่ 10 ระบุไว้ว่า เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการยกเว้นภาษี

 

ส่วนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้ว่า เงินที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่

 

  1. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจาก บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี
  2. เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่ง มิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี

 

 

 

 

บทสรุปของเรื่องรัฐสั่งเก็บภาษีสินสอด "งานแต่ง" นี้คือ : รัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสรรพากรไปเก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงาน ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

 

 

เช็คสินสอด "งานแต่ง" รัฐเก็บภาษี ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน แบบไหน อย่างไร?

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด