เด่นโซเชียล

"GAT PAT" TCAS65 อัปเดต เช็ค สนามสอบ ดูห้องสอบ พิมพ์ใบที่นั่งสอบ ครบจบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต "GAT PAT" TCAS65 ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ดูห้องสอบ GAT PAT เช็คสนามสอบ GAT PAT 65 เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ GAT PAT เช็คครบจบที่นี่ www.mytcas.com

 

เกาะติด "GAT PAT" TCAS65 อัปเดต ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ดูห้องสอบ GAT PAT เช็คสนามสอบ GAT PAT 65 เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ GAT PAT คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมมาให้แล้ว ครบจบที่นี่

 

 

 

 

UPDATE "GAT PAT" การเลือกสนามสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ

 

 • ระบบมีสนามสอบ (ชื่อสนามสอบ ให้เลือกตามความต้องการเข้าสอบในแต่ละวัน (สอบเช้า-บ่าย สอบสนามสอบเดียวกัน) จำนวนไม่เกิน 5 แห่งต่อวัน ไม่ใช่เลือกจังหวัดหรืออำเภอ แต่ให้เลือกชื่อสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบ) ค้นหาสนามสอบ : คลิกที่นี่

 

 • รายชื่อสนามสอบจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว เพื่อวางแผนเลือกสนามสอบ เช็คสนามสอบ GAT PAT 65 : คลิกที่นี่

 

 • ระบบสุ่มผู้สมัครขึ้นมาจัดสนามสอบเรียงตามลำดับสนามสอบที่เลือก (ไม่ใช่ First come, first serve) เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65 : คลิกที่นี่

 

 

 

* การสมัครก่อน หรือ หลัง จึงไม่มีผลต่อการจัดสนามสอบ (ไม่ต้องแย่งกันสมัคร)


** หากสนามสอบที่เลือกไว้เต็มทุกสนาม ระบบจะเลือกสนามสอบที่ยังไม่เต็มที่ใกล้ที่สุดกับสนามสอบที่เลือกในลำดับแรกให้

 

 

UPDATE ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

 

 • 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ลงทะเบียนในระบบ TCAS65
 • 21 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สูงสุดไม่เกิน 15 วิชา จาก 23 วิชา โดยเลือกสนามสอบในแต่ละวัน เรียงลำดับไม่เกิน 5 แห่ง

 

 1. ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
 2. ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

 

 • 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2565 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
 • 12 - 15 มีนาคม 2565 สอบ GAT/PAT
 • 19 - 20 มีนาคม 2565 สอบ วิชาสามัญ
 • 18 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ GAT/PAT
 • 20 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ
 • 21 - 28 เมษายน 2565 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน

 

 

GAT PAT, TCAS65, ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ, เลื่อนวันสอบ, GAT/PAT, ดูห้องสอบ GAT PAT, เช็คสนามสอบ GAT PAT 65, เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65, พิมพ์ใบที่นั่งสอบ GAT PAT

 

 

 

 

UPDATE "GAT PAT" เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565

 

 • วันเสาร์ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น. (85 GAT) ความถนัดทั่วไป
 • วันเสาร์ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. (71 PAT 1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 

 • วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น. (72 PAT 2) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. (75 PAT 5) ความถนัดทางวิชาชีพครู

 

 • วันจันทร์ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น. (73 PAT 3) ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • วันจันทร์ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. (74 PAT 4) ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 • วันอังคาร 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น. (76 PAT 6) ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • วันอังคาร 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 1. (77 PAT 7.1) ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 2. (78 PAT 7.2) ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 3. (79 PAT 7:3) ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 4. (80 PAT 7.4) ความถนัดทางภาษาจีน
 5. (81 PAT 7.5) ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 6. (82 PAT 7.6) ความถนัดทางภาษาบาลี
 7. (83 PAT 7.7) ความถนัดทางภาษาเกาหลี

 

 

GAT PAT, TCAS65, ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ, เลื่อนวันสอบ, GAT/PAT, ดูห้องสอบ GAT PAT, เช็คสนามสอบ GAT PAT 65, เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65, พิมพ์ใบที่นั่งสอบ GAT PAT

 

 

ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565


วันเสาร์ 19 มีนาคม 2565

 

 • เวลา 08.30 - 10.00 น. (69) ชีววิทยา
 • เวลา 11.00 - 12.30 น. (49) ฟิสิกส์ (99) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • เวลา 13.30 - 15.00 น. (09) ภาษาไทย
 • เวลา 15.30 - 17.00 น. (19) สังคมศึกษา

 

วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2565

 

 • เวลา 08.30 - 10.00 น. (39) คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) , (89) คณิตศาสตร์ 2
 • เวลา 11.00 - 12.30 น. (29) ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30 - 15.00 น. (59) เคมี

 

 

GAT PAT, TCAS65, ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ, เลื่อนวันสอบ, GAT/PAT, ดูห้องสอบ GAT PAT, เช็คสนามสอบ GAT PAT 65, เช็คที่นั่งสอบ GAT PAT 65, พิมพ์ใบที่นั่งสอบ GAT PAT

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ