เด่นโซเชียล

"ภาษี" 2565 ขยายกำหนดเวลา ถึง มิถุนายน เช็คด่วน ๆ การผ่อนชำระ 3 งวด ครบจบที่นี่

กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาชำระเงินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565 และ ขยายเวลาการผ่อนชำระภาษี 3 งวด งวดสุดท้ายภายในเดือนสิงหาคม 2565

 

"ภาษี" 2565 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

 

 

  • ขยายกำหนดเวลา การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

  • ขยายกำหนดเวลา การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มีนาคม เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2565

 

 

 

 

  • ขยายกำหนดเวลา การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมีนาคม เป็นภายในเดือนเมษายน 2565

 

  • ขยายกำหนดเวลา การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565

 

  • ขยายกำหนดเวลา การผ่อนชำระภาษี ดังนี้

 

  1. งวดที่ 1 จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
  2. งวดที่ 2 จากภายในเดือนพฤษภาคม เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  3. งวดที่ 3 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

 

 

 

 

  • ขยายกำหนดเวลา การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนพฤษภาคม เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

 

  • ขยายกำหนดเวลา การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

 

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8266 หรือฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ