เด่นโซเชียล

"ช่างตัดผม" อาชีพสงวนเฉพาะคนไทย นายจ้างจ้างต่างชาติทำระวังโทษสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ช่างตัดผม" อาชีพสงวนเฉพาะคนไทย เตือนนายจ้าง จ้างช่างจากต่างประเทศระวังมีโทษสูง เช็คลิสต์อาชีพต่อไปนี้ต่างชาติห้ามทำ

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต่างชาติห้ามทำอาชีพ "ช่างตัดผม" ในประเทศไทย สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข่าวจริง 

อาชีพช่างตัดผมเป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการประกาศไว้ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งมีทั้งสิ้น 40 งาน เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน ตามบัญชีที่ 1 ได้แก่ 
1.งานแกะสลักไม้ 
2.งานขับขี่ยานยนต์ ยกเว้นงานขับรถยก (Forklift) 
3.งานขายทอดตลาด 
4.งานเจียระไนเพชร/พลอย 
5.งานตัดผม/เสริมสวย 
6.งานทอผ้าด้วยมือ 
7.งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ฟาง ไม้ไผ่ ขนไก่ เส้นใย ฯลฯ 
8.งานทำกระดาษสาด้วยมือ 
9.งานทำเครื่องเขิน 
10.งานทำเครื่องดนตรีไทย 

11.งานทำเครื่องถม 
12.งานทำเครื่องทอง/เงิน/นาก 
13.งานทำเครื่องลงหิน 
14.งานทำตุ๊กตาไทย 
15.งานทำบาตร 
16.งานทำผ้าไหมด้วยมือ 
17.งานทำพระพุทธรูป 
18.ทำร่มกระดาษ/ผ้า 
19.งานนายหน้า/ตัวแทน 
20.งานนวดไทย 
21.งานมวนบุหรี่ 
22.งานมัคคุเทศก์ 
23.งานเร่ขายสินค้า 
24.งานเรียงอักษร 
25.งานสาวบิดเกลียวไหม 
26.งานเลขานุการ 
27.งานบริการทางกฎหมาย
 

อย่างไรก็ตามงานที่ให้คน "ต่างด้าว" ทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน ตามบัญชีที่ 2 ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้น จึงจะสามารถทำได้  ตามบัญชี 3 ได้แก่ 
1.งานกสิกรรม 
2.งานช่างก่ออิฐ/ช่างไม้/ช่างก่อสร้างอาคาร 
3.งานทำที่นอน 
4.งานทำมีด 
5.งานทำรองเท้า 
6.งานทำหมวก 
7.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
8.งานปั้นเครื่องดินเผาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง


และตามบัญชีที่ 4 ได้แก่ งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร  02 248 4743

 

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ