เด่นโซเชียล

ลด "ค่าธรรมเนียม" กรมการปกครอง ชี้แจง ยกเว้น การทะเบียน - บัตรประจำตัวประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการปกครอง ชี้แจง ยกเว้น - ลด "ค่าธรรมเนียม" การทะเบียน - บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนช่วง โควิด-19 จริงหรือ

 

ยกเว้น - ลด "ค่าธรรมเนียม" เกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ว่อนเน็ต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นลำดับ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง กำหนดให้มีการลด "ค่าธรรมเนียม" หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน อาทิ

 

 • การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน
 • การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
 • การแจ้งย้ายที่อยู่
 • การออกบัตรประจำตัวให้กับคนไทยซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
 • การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ
 • การออกใบแทนใบรับ
 • การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

 

 

 

 

นอกจากนี้ ได้มีการลด "ค่าธรรมเนียม" สำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ในอัตราฉบับละ 1 บาท อาทิ

 

 • การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
 • การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
 • การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
 • การออกใบแทนใบสำคัญ

 

 

ลด, ยกเว้น, ค่าธรรมเนียม, ทะเบียน, บัตรประจำตัวประชาชน, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

logoline